Геодезичні роботи

Вартість наших послуг доступна для всіх

Геодезичні роботи – важлива специфічна ланка багатьох юридичних процесів, пов’язаних із землею, а також будівництва. Геодезичні роботи включать також вимірювання, потрібні для того, щоб присвоїти кадастровий номер землі, об’єднати чи поділити ділянку, встановити межі, оновити топографічний план місцевості, тощо.

Винесення меж земельних ділянок в натуру (на місцевість)

Часто трапляється так, що документи, які підтверджують право власності громадянина на земельну ділянку, є у нього в наявності, але власник достеменно не знає, де саме проходять межі його земельної ділянки.

Винесення меж ділянки в натурі (на місцевості) – це геодезичні роботи з фізичного закріплення та встановлення меж земельної ділянки межовими знаками.

Також в побуті винесення меж в натуру називають розмежуванням, розміткою або розбивкою земельної ділянки.
Для проведення таких робіт бригаді інженерів-геодезистів необхідні точні координати поворотних точок земельної ділянки.

Перенесення в натуру меж земельної ділянки та контурів ситуації проводиться для того, щоб точно визначити місцезнаходження як земельної ділянки, так і об’єктів, що запроектовані тут (будівлі, об’єкти інженерного забезпечення території тощо).

Кадастрова зйомка земельної ділянки

Кадастрова зйомка виконується для створення кадастрового плану земельної ділянки. Як правило, така геодезична зйомка є початком будь-яких кадастрових робіт і необхідна для присвоєння земельній ділянці кадастрового номера, внесення його в спеціальну електронну базу і створення цифрового обмінного ХМL-файлу земельної ділянки, в який вносять відомості про її географічне розташування, геометричні розміри, дані про власника, цільове призначення землі та підстави отримання права власності або користування на цю ділянку.

Топографічна зйомка в різних масштабах

Топографічна зйомка території найчастіше проводиться для подальшого проектування різних об’єктів (будинків, об’єктів інженерного облаштування території тощо). Вона передбачає зйомку контурів ситуацій та рельєфу самої земельної ділянки. В результаті таких зйомок з’явиться план топографічної зйомки території земельної ділянки, на якому будуть відображені усі наявні будівлі, дороги, об’єкти інженерного облаштування території та горизонталі (лінії, що характеризують рельєф) з висотними позначками.

Оновлення картографічної основи масштабів 1:2000–1: 25000 сучасними засобами

Оновлення топографічних карт здійснюється з метою приведення їх змісту у відповідність до сучасного стану місцевості та вимог діючих нормативно-технічних документів.

Залишились запитання?