ПП "КАЙЛАС-К"

Послуги

Землевпорядні роботи

Виготовлення технічної документації чи проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки є важливим кроком в оформленні права власності на земельну ділянку. Лише маючи належним чином оформленні правовстановлюючі документи на землю Ви зможете продати, подарувати чи зробити іншу нотаріальну дію із земельною ділянкою. Також оформлення права власності на земельну ділянку дає Вам можливість розпочати будівництво, отримавши дозвіл на будівництво у відповідних інстанціях.


Технічна документація із землеустрою – сукупність текстових та графічних матеріалів, що визначають технічний процес проведення заходів з використання та охорони земель без застосування елементів проектування.

Даний вид документації із землеустрою є найпопулярнішим та найпростішим видом землевпорядної документації. Документація виготовляється в разі, коли у Вас є документа, що посвідчує право власності на землю (державний акт, сертифікат на пай) чи на об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці (свідоцтво, витяг, сертифікат).

Поділ землі можна оформити шляхом розробки технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки. Поділити можна тільки таку земельну ділянку, на яку оформлено право власності (користування) і є в наявності правовстановлюючий документ. Земельна ділянка вважається такою, що її можна поділити на частини, якщо кожна з отриманих після поділу частин може стати самостійною ділянкою землі. Поділ земельної ділянки здійснюється за бажанням власника відділити одну або декілька земельних ділянок. Ви бажаєте розділити ділянку між співвласниками, щоб в подальшому самостійно будуватись, облаштовувати свою земельну ділянку незалежно від сусіда? Чи ви хочете продати частину своєї земельної ділянки? А можливо Ви придбали декілька ділянок і Вам потрібно їх об’єднати, щоб почати будівництво чи якісь інші роботи. В такому випадку потрібно замовити технічну документацію із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок.

Інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця розташування земельних ділянок, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру та ін. Найчастіше замовниками технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель виступають органи місцевого самоврядування.

Проект землеустрою – сукупність економічних, проектних і технічних документів щодо обґрунтування заходів з використання та охорони земель, які передбачається здійснити за таким проектом.

Формування земельної ділянки полягає у визначенні земельної ділянки як об’єкта цивільних прав. Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж, розмірів, та внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру.

Змінити цільове призначення землі є потреба, якщо планується будувати житловий будинок, наприклад, на городі чи іншій, не призначеній для будівництва, ділянці.

Такі проекти розробляються для створення повноцінного життєвого середовища та створення сприятливих умов їх територіального розвитку, забезпечення ефективного використання потенціалу територій із збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності, з урахуванням інтересів власників земельних ділянок, землекористувачів, у тому числі орендарів, і затвердженої містобудівної документації.

Архітектурні роботи

Відведення земельних ділянок у власність або оренду, на яких розташований об’єкт будівництва або планується розташування об’єкту будівництва вимагає наявності генерального плану населеного пункту та детального плану території. Зараз в більшості населених пунктів відсутні генеральні плани та інші необхідні схеми. Саме тому Ви можете замовити розроблення детального плану території та отримати погодження органу архітектури для відведення земельної ділянки або початку будівництва.

Генеральний план населеного пункту і детальний план території – різновиди містобудівної документації на місцевому рівні. Вони стосуються конкретного населеного пункту та визначають довгострокову і короткострокову стратегії планування його забудови й розвитку. Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану та визначає розвиток частини території населеного пункту.

Геодезичні роботи

Геодезичні роботи – важлива специфічна ланка багатьох юридичних процесів, пов’язаних із землею, а також будівництва. Геодезичні роботи включать також вимірювання, потрібні для того, щоб присвоїти кадастровий номер землі, об’єднати чи поділити ділянку, встановити межі, оновити топографічний план місцевості, тощо.

Часто трапляється так, що документи, які підтверджують право власності громадянина на земельну ділянку, є у нього в наявності, але власник достеменно не знає, де саме проходять межі його земельної ділянки. Винесення меж ділянки в натурі (на місцевості) – це геодезичні роботи з фізичного закріплення та встановлення меж земельної ділянки межовими знаками. Також в побуті винесення меж в натуру називають розмежуванням, розміткою або розбивкою земельної ділянки. Для проведення таких робіт бригаді інженерів-геодезистів необхідні точні координати поворотних точок земельної ділянки. Перенесення в натуру меж земельної ділянки та контурів ситуації проводиться для того, щоб точно визначити місцезнаходження як земельної ділянки, так і об’єктів, що запроектовані тут (будівлі, об’єкти інженерного забезпечення території тощо).

Кадастрова зйомка виконується для створення кадастрового плану земельної ділянки. Як правило, така геодезична зйомка є початком будь-яких кадастрових робіт і необхідна для присвоєння земельній ділянці кадастрового номера, внесення його в спеціальну електронну базу і створення цифрового обмінного ХМL-файлу земельної ділянки, в який вносять відомості про її географічне розташування, геометричні розміри, дані про власника, цільове призначення землі та підстави отримання права власності або користування на цю ділянку.

Топографічна зйомка території найчастіше проводиться для подальшого проектування різних об’єктів (будинків, об’єктів інженерного облаштування території тощо). Вона передбачає зйомку контурів ситуацій та рельєфу самої земельної ділянки. В результаті таких зйомок з’явиться план топографічної зйомки території земельної ділянки, на якому будуть відображені усі наявні будівлі, дороги, об’єкти інженерного облаштування території та горизонталі (лінії, що характеризують рельєф) з висотними позначками.

Оновлення топографічних карт здійснюється з метою приведення їх змісту у відповідність до сучасного стану місцевості та вимог діючих нормативно-технічних документів.

Тут ви можете залишити свої данні для безкоштовної консультації