ПП "КАЙЛАС-К"

Консорціум

Консорціум Кайлас Груп - об'єднання підприємств для надання кращого рішення замовникам:

Ми об'єднали спеціалістів у сфері землевпорядкування, містобудування та ГІС технологій в одну команду. Ми готові виконувати складні замовлення в межах одного рішення. Всі результати землевпорядних, геодезичних та архітектурних робіт тепер можуть бути надані в форматах придатних для публікації в ГІС системах. Окрім того впроваджуємо сучасні ГІС-системи в роботу органів місцевого самоврядування. ГІС надає можливість збору та аналізу різних типів даних в єдиній системі, це дозволяє органам місцевого самоврядування приймати кращі управлінські рішення.

Землевпорядні

Інвентаризація земель населених пунктів проводиться з метою встановлення місця розташування земельних ділянок, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально, або не за цільовим призначенням тощо. Ця інформація необхідна керівникам органів місцевого самоврядування (далі ОМС) для контролю за використанням земель та дає можливість оперувати точною і актуальною інформацією про землі громади в межах населеного пункту, що в свою чергу дозволяє керівникам ОМС приймати управлінські рішення щодо розпорядження землею населеного пункту. Також в результаті інвентаризації земель населених пунктів виявляються та виправляються всі можливі помилки у відомостях Державного земельного кадастру. Наша компанія в своїй роботі часто стикається з випадками, коли дані Державного земельного кадастру відрізняються від реального стану на місцевості. В такому випадку ми співставляємо дані Земельного кадастру і фактичний стан, та вносимо необхідні зміни і оформлюємо такі зміни відповідно до законодавства. Оскільки вся робота виконується в паперовому та цифровому вигляді, то, за результатами виконання робіт з інвентаризації земель населених пунктів ОМС отримує повну і актуальну базу даних щодо правового і фактичного стану земельних ділянок населеного пункту. Дану базу керівники ОМС можуть використовувати для багатьох цілей – від поточного прийняття рішень до використання при складанні Комплексного плану просторового розвитку тощо. Щоб отримати достовірні і правильні дані інвентаризації, важливо прискіпливо та точно виконати всі етапи роботи: збір і аналіз вихідних даних, топографо-геодезичні роботи за результатами яких буде складена технічна документація та зібрана база даних. Тож важливим є досвід і матеріально-технічне забезпечення фахівців, які виконують інвентаризацію. Наша компанія має в своєму забезпечені сучасні інженерні пристрої які дозволяють виконувати роботи з міліметровою точністю. Також в складі нашої компанії працюють сертифіковані фахівці, які мають великий досвід виконання землевпорядних робіт.

Відповідно до статті 173 Земельного кодексу України межа населеного пункту (району, села, селища, міста, району у місті) – це умовна лінія на поверхні землі, що відокремлює територію району, села, селища, міста, району у місті від інших територій. Межу населеного пункту необхідно встановлювати з метою розмежування територій що входять до складу населеного пункту від інших територій, та від територій інших населених пунктів. Це в свою чергу дозволяє органам місцевого самоврядування точно знати де проходить межа території на яку розповсюджуються їхні повноваження, а також дозволяє визначити розмір нормативної грошової оцінки земель і, відповідно розмір земельного податку, який громада може витратити на розвиток інфраструктури та інші актуальні проблеми, які вирішуються за бюджетний кошт. Межі населеного пункту встановлюються і змінюються за проектами землеустрою щодо встановлення або зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, які розробляються з урахуванням генеральних планів населених пунктів. Межа населеного пункту вважається встановленою після реєстрації в Державному земельному кадастрі. Зазначимо, що вся процедура досить кропітка, займає багато часу і ресурсів. Тому важливо детально та прискіпливо підійти до питання підготовки документації, а отже фахівців які будуть її готувати. В нашій компанії працюють сертифіковані фахівці, які мають великий досвід виконання робіт з оформлення меж населених пунктів. В своїй практиці ми оформили багато документацій зі встановлення меж населених пунктів, тому на практиці знаємо як оформити навіть найбільш складні ситуації.

Відповідно до статті 46.1 Закону України «Про землеустрій» встановлення межі територіальної громади виконується з метою з’ясування дійсної межі території територіальної громади, вирішення спору між декількома органами місцевого самоврядування щодо меж територій територіальних громад, та для внесення відомостей про межі території територіальної громади до Державного земельного кадастру. Такий вид землевпорядних робіт відносно новий, адже територіальні громади як одиниця адміністративно-територіального устрою були сформовані після реформи децентралізації, в результаті якої колишні сільські, селищні та міські ради були об’єднані в територіальні громади. Після даних об’єднань виникло чимало питань щодо розмежування територій громад та розмежування повноважень з розпорядження землями громад. Тож, виникла потреба визначати та встановлювати дійсні межі громад, адже межі, які наразі зазначені на Публічній кадастровій карті є лише умовними лініями і часто не відповідають дійсним межам. Саме тому, у органів місцевого самоврядування наразі постала потреба у визначенні та встановленні меж власних громад на місцевості (а не на папері), щоб визначити область повноважень муніципалітету, а також внести відомості про межу території громади до Державного земельного кадастру, тобто офіційно її оформити щоб в майбутньому не виникало спорів щодо території між сусідніми органами місцевого самоврядування. Наразі наша компанія вже має досвід виконання даного виду землевпорядних робіт, і ми готові відповісти на будь-які питання з приводу оформлення межі громад так і виконати роботи з оформлення меж територіальних громад.

Відповідно до Закону “Про оцінку земель” Нормативна грошова оцінка розраховується на основі рентного доходу від використання земельної ділянки і необхідна для розрахунку земельного податку, орендної плати, втрат лісогосподарського та сільськогосподарського виробництва, для відчуження ділянки сільськогосподарського призначення, розрахунку розміру податків під час оформлення договорів купівлі-продажу, міни, при спадкуванні тощо. Тож для місцевих муніципалітетів НГО є важливим показником, завдяки якому громада може наповнювати власний бюджет. Для цього у громади має бути розрахована НГО, яка оформляється відповідною документацією та дані НГО вносяться до Державного земельного кадастру. Зазначимо, що за відсутності даних НГО в кадастрі неможливо отримати Витяг про нормативну грошову оцінку ділянки і система кадастру автоматично розраховує нормативну грошову оцінку за усередненим показником, а це в свою чергу може призвести до недоотримання коштів в бюджет громади. Наша компанія виконує роботи з розрахунку НГО та реєстрації даних оцінки в Державному земельному кадастрі. Наші фахівці мають сертифікати та значний досвід з виконання робіт по розрахунку НГО земель як населених пунктів так і сільськогосподарського і лісогосподарського призначення. Тому ми можем виконувати роботи з розрахунку НГО як для окремих видів земель за цільовим призначенням, так і для земельних ділянок всієї громади в комплексі.

Архітектурні

Комплексний план просторового розвитку території територіальної громади (далі КППР) – це одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та документація із землеустрою, що розробляється з метою забезпечення сталого розвитку території громади. Даний вид документації визначає планувальну організацію, функціональне призначення території, основні принципи і напрями формування єдиної системи громадського обслуговування населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони земель тощо, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території. Для чого потрібен: Наразі КППР це документація яка увібрала в себе і містобудівну і землевпорядну документацію поєднавши їх. Що дозволяє синхронізувати ці види документацій і уникати багатьох неспівпадінь між містобудівними документаціями та землевпорядними. Також КППР дозволить завчасно продумати найбільш підходящі шляхи розвитку конкретної громади та поступово планувати ті чи інші містобудівні та землевпорядні процеси в громаді, дозволить уникнути хаотичних процесів при плануванні майбутнього розвитку території громади. КППР – це велика за об’ємом документація і виконується вона в декілька етапів, що дає можливість громадам планувати і розробку цієї документації. Наша компанія вже виконує підготовку документів для початку складання КППР та виконуємо власне розробку документації. В складі нашої компанії працюють сертифіковані архітектори та землевпорядники і ми маємо необхідний досвід і технічне забезпечення для виконання даного виду робіт.

Геодезичні

Топографічна карта масштабу 1:10 000 – це паперові та електронні геодезичні (топографічні) матеріали які необхідні для створення містобудівних матеріалів регіонального та місцевого рівнів. Ці матеріали вносять до містобудівного кадастру і можуть використовуватися для інженерних та проектних робіт. За стандартами, схема планування території місцевої (включаючи об’єднану сільську) громади вимагає топографічної основи масштабу 1:10 000. Топооснова масштабу 1:10 000, служить джерелом для отримання численних геостатистичних параметрів, які є ключовими для планування території громади. Це стосується зокрема площ земель під лісами, сільськогосподарськими землями, забудованими територіями, місцями відпочинку, а також водоймами, дорожньої та залізничної інфраструктури, і кількості населених пунктів. Процес топознімання включає етапи підготовки, польових робіт та обробки і аналізу геодезичної інформації. У польових умовах проводяться заміри за допомогою геодезичного обладнання, в тому числі за допомогою аерофотозйомки. В результаті зйомки та обробки матеріалів польових робіт формується цифрова модель та звіт. Замовити топознімальні роботи для створення топографічної картографії масштабу 1:10 000 можна в нашій компанії. Наша компанія має власне сучасне геодезичне обладнання в тому числі для виконання аерофотозйомки. В своїй роботі ми використовуємо сучасні геоінформаційні системи, дотримуючись всіх вимог та стандартів законодавства.

Топографічний план масштабу 1:2000 є ключовим для створення генеральних планів населених пунктів і деталізованих карт територій, виступаючи фундаментом для всіх містобудівних документів. Топографічний план масштабу 1:2000 розробляється для детального відображення місцевості та її характеристик і виконується як за допомогою геодезичного обладнання, так і методом аерофотозйомки. Цей масштаб широко застосовується для таких цілей: Для розробки проектної документації для нового будівництва, реконструкції або капітального ремонту об’єктів. Для планування території та управління комунальним господарством: визначення місця під комунікації, дороги, зелені зони, спорудження інфраструктури тощо. Для містобудівних цілей: вивчення існуючого стану території, планування міського середовища та розробки генеральних планів населених пунктів. У землеустрої використовують для робіт з поділу земельних ділянок, оформлення прав на землю, реєстрації земельних ділянок тощо. Використовуються як основа для проведення геодезичних зйомок, геологічних та геотехнічних досліджень. Даний масштаб дозволяє отримати детальне та точне відображення об’єктів на місцевості, що є важливим особливо для планування та управління майном територіальної громади. Наша компанія має власне сучасне високоточне геодезичне обладнання, в тому числі безпілотні літальні апарати, які дозволяють швидко та з високою точністю і деталізацією виконати роботи для складання топооснови масштабу 1:2000.

Топографічний план масштабу 1:500 — це графічне відображення частини поверхні Землі на папері або в цифровому форматі, де 1 сантиметр на плані відповідає 5 метрам у реальному житті на місцевості. Цей масштаб дозволяє відображати деталі території з великою точністю і часто використовується для: 1. Детального проектування будівель та споруд. 2. Планування і оформлення приватних ділянок, скверів, парків. 3. Розробки інженерних комунікацій, таких як водопровід, каналізація, електромережі тощо. 4. Визначення границь земельних ділянок або для їх поділу. 5. Проведення геодезичних та геологічних робіт в умовах високої потреби в деталізації.

Топографічний план масштабу 1:500 відзначається високою детальністю зображення, що дозволяє виділити невеликі архітектурні деталі, комунікації, рослинність, рельєф та інші особливості місцевості. Фахівці нашої компанії мають великий досвід виконання геодезичної зйомки та підготовки планів масштабу 1:500 для будь-яких потреб. Також ми маємо сучасне геодезичне обладнання, яке дозволяє виконувати даний вид робіт з міліметровою точністю, яка є обов’язковою при виготовленні планів даного масштабу.

Тут ви можете залишити свої данні для безкоштовної консультації